Our Brand Is Crisis .2015

فیلم درباره مسائل پشت پرده انتخابات و کثافتکاریهای مربوط به آن است. کاراکتری که سندرا بولاک نقش او را به زیبایی در فیلم بازی کرده یک ماکیاولیست است و تنها امر غیر اخلاقی را باختن (انتخابات) میداند و برای رسیدن به هدفش هر عملی را مباح میداند. در جایی از فیلم او در حال خواندن کتاب فاوست اثر گوته است ، کسی که روح خود را برای رسیدن به امیالش به شیطان فروخت.
انتهای فیلم کاندیدای پیروز برای دریافت وام و مذاکره به دفتر صندوق بین‌المللی پول I.M.F میرود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که دو نهاد خصوصی بین‌المللی عموما متعلق به آمریکا هستند سعی در توسعه و گسترش سرمایه‌داری در جهان و البته فقیر کردن مردم دارند. آنها در ازای پرداخت وام به دولتها آنها را موظف و مجبور میکنند تا دست به ریاضت اقتصادی در جامعه زده و برای بازپرداخت وام و سود آن به مردم کشور وام گیرنده فشار اقتصادی بیاورند.
برای مطالعه بیشتر در این رابطه میتوان به کتابهای « اعترافات یک جنایتکار اقتصادی » نوشته جان پرکینز و « جهانی سازی فقر و نظم نوین جهانی » نوشته Michel Chossudovsky
 و همینطور مستند War By Other Means ساخته John Pilger مراجعه کرد.

/ 0 نظر / 29 بازدید