Kiss Kiss Bang Bang .2005

این فیلم هجویه ای بر شخصیت فیلیپ مارلو ، کارآگاه خصوصی داستانهای ریموند چندلر است. در فیلم نیز اشاراتی مستقیم به عنوان داستانها میشود. فیلیپ مارلو شخصیتی یکدنده، بذله گو، نترس داشت که از کتک خوردن هراس نداشت و اغلب هم در داستانها مقداری کتک میخورد اما از مواضع خود کوتاه نمی آمد. هنگام کار در موقیعتهایی غیرمنتظره که خود باعثش نبود قرار می گرفت و در بیشتر داستانها مشتریانی زن داشت و یا در حال نجات دادن یک زن بود. چندلر نیز در زندگی خصوصی خود عاشق زنی بزرگتر از خود بود و ظاهرا این موضوع بر داستانهایش تاثیر گذاشته است. فیلم خواب بزرگ (The Big Sleep) با هنرنمایی زوج بازیگر همفری بوگارت و لورن باکال بر اساس اولین رمان چندلر ساخته شده که به نظر من بهترین فیلم ساخته شده بر اساس این شخصیت است.
عنوان فیلم نام کتابی نوشته منتقد فقید و خانم آمریکایی پائولین کیل (Pauline Kael) است. این عنوان که خود از یک پوستر فیلم ایتالیایی برداشته شده اشاره به این دارد که فیلمهای سینمایی ترکیبی از عشق و عاشقی با مخلفاتش و بکش بکش، چیزی بین ایندو یا اندکی بیشتر از آن است. متاسفانه شما این نکته را در بیشتر فیلمهای سینمایی به خصوص از نوع آمریکایی مشاهده میکنید. تا آنجا که من میدانم تمام داستانهای ریموند چندلر به فارسی ترجمه شده. به جز داستان به درود محبوب من (Farewell, My Lovely). ریموند چندرلر در فیلم غرامت مضاعف بیلی وایلدر همکار فیلمنامه نویس بود.
اگر داستانهای چندلر را خوانده باشید و فیلم را ببینید قطعا درکی متفاوت از دیدن آن خواهید داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید