Catch-22 .1970

ماده - 22 : قانونی که برای اجرا شدن نیاز به شرطی دارد که آن شرط قانون را نقض می‌کند. بنابراین این ماده هیچ وقت قابل اجرا نیست. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده و یک کمدی سیاه و هجو جنگ است.
ماده 22 امروزه مفهومی است که به فرهنگ آمریکایی وارد شده و از آن برای اشاره به یک امر متنقاض استفاده می‌شود. 
 

/ 0 نظر / 5 بازدید