Full Metal Jacket .1987

 Vincent D'Onofrio برای بازی در این فیلم 32 کیلوگرم وزن اضافه کرد که رکورد افزایش وزن رابرت دونیرو ( 27 کیلو ) در فیلم گاو خشمگین ساخته اسکورسیزی را شکست.
غلاف تمام فلزی اصطلاحی نظامی است و اشاره به گلوله سربی با پوشش فلزی (اغلب مسی) دارد تا گلوله سربی به علت نرمی ذاتی سرب بعد از ورود به بدن سرباز او را تکه پاره نکند و فقط زخمی اش کند.
فیلم نقدی است بر جنگ ویتنام و تناقضات موجود در آن. علامت صلح و جمله Born to kill (برای کشتن به دنیا اومدم) روی کلاه یکی از سربازان در فیلم که روی پوستر فیلم هم مشهود است به این تناقض اشاره دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید