گوزنها - 1974

 ـ در این فیلم شاخ گوزن نماد روشنفکر و مبارز است که وی را بلندتر و بالاتر از سطح جامعه ، و مورد تیررس شکارچیان قرار می‌دهد.
ـ در ترانه گنجشکک اشی‌مشی که از مَتلی(داستان کوتاه) قدیمی ریشه گرفته و در این فیلم پری زنگنه آنرا خوانده ، اشی به معنی شاه و مشی به معنی مشین می‌باشد که اشی‌مشی یعنی با شاه مشین و واژه حکیم‌باشی در شعر در اصل حاکم‌باشی است که اسفندیار منفردزاده گفته به خاطر کم کردن حساسیتها آنرا تغییر داده.
ـ بهروز وثوقی برای آموختن حرکات و سَکنات افراد عَمَلی با فردی معتاد از زیر بازارچه به نام علی آلمان دمخور شد که در جاهایی از فیلم هم همراه وثوقی دیده می‌شود.
ـ کاراکتر فرامرز قریبیان و صحنه انتهای فیلم از شخصیت امیرپرویز پویان وام گرفته شده.
ـ فرامرز قریبیان ، اسفندیار منفردزاده ، سعید پیردوست ، سیروس الوند و مسعود کیمایی همگی بچه محل و متعلق به همان محله فیلم قیصر هستند (خیابان ری ، امامزاده یحیی) و همگی در دبیرستان بَدِر Bader درس خوانده‌اند، این دبیرستان امروز دخترانه و در خیابان شهید هداوند (نصیرالدوله بدر سابق) قرار دارد اما دبیرستان بدر فیلم گوزنها در واقع دبیرستان فیرزو بهرام در خیابان سی تیر است.

/ 0 نظر / 62 بازدید