Prometheus .2012

پرومته‌ئوس خدایی یونانی است که آتش را که نماد دانایی و آگاهی است از سرزمین خدایان دزدید و آنرا برای انسانها به ارمغان آورد و بعد در نوک کوهی به زنجیر بسته شد تا اینکه هرکول او را نجات داد. به همین دلیل انجمنهای خفیه (ایلومیناتی ـ فراماسونری و ...) که خود را نخبگان و حاکمان زمین میدانند برای پرومته ارج زیاد و نمادینی قائلند. بر اساس تئوری توطئه مشعل المپیک و حمل طولانی آن نمادی از همین پرومته و حمل آتش توسط اوست. اتفاقا یکی دیگر از نمادها و خدایان مورد علاقه شدید اهالی انجمنهای خفیه لوسیفر است که عموما به اشتباه شیطان ترجمه شده در حالیکه لوسیفر به زبان لاتین به معنی حمل کننده آتش و در واقع همان معنی پرومته است.
نظر شخصی من این است که سوء استفاده از سینما برای تبلیغ یک ایدئولوژی (درست یا غلط ، خوب یا بد) عملی نکوهیده است .

/ 0 نظر / 27 بازدید