مقوا در نقد فیلم به چه معنی است؟


 گرافیتی اثر Banksy


------------------------------------------------------------------------------
مقوا صفت فاعلی (یا مفعولی) از ریشه قوی به معنی تقویت شده و مقاوم در مقابل فشار هست که برای ساخت جعبه‌های حمل کالا استفاده میشود.

آن مقوایی که معمولا مسعود فراستی در نقد شخصیت‌ها (نه فیلمها) استفاده میکند اشاره به تصاویر تبلیغاتی اشخاصی دارد که یک کالا را تبلیغ میکنند و به Stand (ایستاده) معروفند و برای قائم ایستادن تصویر شخص تبلغ کننده (عموما بازیگر یا ورزشکار مثل بیکام در تبلیغ روغن موتور) تصویر وی را روی مقوا (البته اخیرا مقواهای پلاستیکی) می‌چسبانند. تصویر به نسبت یک به یک و اندازه واقعی شخص تبلیغگر است ولی فاقد هرگونه احساس و اکشن و ری‌اکشن است. شخصیتهایی که در فیلمنامه و فیلم اینگونه باشند را بعضا مقوا میگویند.
ـ ما قبل مقوا اصطلاحی است که در برنامه طنز هشت خنده‌بازار استفاده شده و ترکیبی نامانوس از ماقبل نقد و مقوا است.

/ 0 نظر / 33 بازدید