The Front .1976

فیلم هجویه‌ای است از دوران بگیر و ببند و محاکمه هنرمندان ، نویسندگان و فیلمسازان چپ‌گرای آمریکایی که به بهانه حمایت از کمونیسم به دادگاه کشیده شدند. این طرح توسط سناتور مک کارتی ارائه شده بود و به همین دلیل این دوران سیاه به مک کارتیسم معروف است. اخراج چارلز چاپلین از امریکا یکی از لکه‌های ننگ این دوران است و همکاری الیا کازان، کارگردان نامدار آمریکایی در لو دادن همکاران کمونیست خود هنوز از خاطره سینماگران و سینمادوستان آمریکایی زدوده نشده است.


 

/ 0 نظر / 4 بازدید