The Purge: Election Year .2016

به نظر من این قسمت از دو قسمت قبلی، فیلمنامه، ساختار بهتر و ریتم تندتری داشت. اما نکته مهم این قسمت سیاسی شدن فیلم و دستمالی افکار عمومی به نفع هیلاری کلینتن نامزد ریاست جمهوری 2017 آمریکا بود. یک سناتور زن ضد خشونت طرفدار رقابت سالم انتخاباتی که کلی هواداربین سیاهان و حتی مهاجران مکزیکی دارد و همه را دوست دارد و خیلی‌ها هم او را دوست دارند و دست آخر در انتخاباتی رقابتی و سالم برنده میشود! حتی فداکاری کاراکتر سیاه پوست فیلم را میتوان به طرفداری اوباما از وی شبیه دانست. ظاهرا قدرقدرتها در آمریکا دست به دست هم داده اند تا هیلاری کلینتن را برای رسیدن به اهدافشان رئیس جمهور کنند و من عقیده دارم که موفق هم میشوند.
اگر چهره خانم سناتور از پشت عینک پت و پهنش برایتان آشناست احتمالا سریال لاست را دیده‌اید.
پی‌نوشت: در انتخابات 2017 آمریکا هیلاری کلینتون رای بیشتری آورد اما به علت تعداد کمتر آرای الکترال رئیس‌جمهور نشد.
همیشه اونطوری نمیشه که بعضی‌ها دوست دارند بشه ! 

/ 0 نظر / 30 بازدید