Mr. Nobody .2009

یک فیلم عشقی پشقی که با تئوریهای غیرعلمی و عوام پسندانه‌ای مثل تاثیر پروانه‌ای، جهان‌های موازی، نظریه آشوب تزئین شده بود. به قول حسن حسینی ، منتقد سینما ، پیچیدگی با پیچوندگی فرق دارد.
فیلم از فیلمبرداری و تدوین و بازیهای مناسب برخوردار است ولی داستان و محتویات فیلم پرت و پلاست. به نظرم از فیلم The Butterfly Effect 2004 تقلید شده بود. آخرش هم قرار بود شبیه به مطب دکتر کالیگاری تمام بشود اما نشد!
زمان، متغیری وابسته به مکان است و وجود خارجی ندارد که بشود درون آن عقب یا جلو رفت. حتی اگر دنیا شروع کند به فشرده شدن، دود سیگار هرگز به سمت سیگار برنمی‌گردد.
فیلم دو نکته ارزشمند داشت:
بیشتر وقتها هیچ اتفاقی در زندگی نمی‌افتد، مثل یک فیلم فرانسوی!
پاسخ این سوال که « اگر اونطور که شد، نشده بود، چطوری می‌شد؟» اینه که « بدتر از اونی که الان شده می شد. »

/ 0 نظر / 52 بازدید