Lucy .2014

یکی از قدیمی‌ترین گونه انسان نما با نام علمی Australopithecus afarensis که حدود چهار میلیون سال قبل در آفریقا می‌زیسته، قدی حدود صد و پنجاه سانتیمتر داشته و مغز کوچکی داشته (کمتر از نیم لیتر حجم) و روی دو پا راه میرفته. چون اولین فسیلی که از این گونه پیدا شد مونث بود نام لوسی Lucy را برایش انتخاب کردند. در فیلم هم به این موجود اشاره شده. سوال فیلم این است که اگر تکامل، موجودی مانند لوسی را به انسانی مانند ما تبدیل کرد آیا میتواند ما را به موجودی شبیه به لوسی فیلم تبدیل کند؟ به نظر من ساخته شدن این فیلم ثابت کرد که خیر نمیتواند.
در طبیعت ، تکامل نه هدف و نه دارای هدف است. تفکر و منطق تنها ویژگی مغز بزرگ و هوش بالا نیستند، حماقت و بلاهت هم جزو آن است.
حیوانات دیگری مانند فیل، نوعی وال و دلفین نیز مغز بزرگی دارند اما تنها حیوانی که بالاترین نسبت وزن مغز به کل بدن را دارد جونده ای کوچک شبیه به موش به نام Shrew میباشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید