Breaking Bad

یکی از تکنیک‌هایی که در سریال برکینگ بد استفاده شد برش به آینده (Flash Forward) در آغاز هر فصل بود که در ‌

سینما هم متداول است و بیننده را برای رسیدن به آن صحنه خاص و فهم معنی آن تا انتهای سریال تشنه نگه می‌داشت. یکی از این برش به آینده‌ها چشم مصنوعی بود که والتر وایت در استخر حیاط خانه‌اش پیدا کرد که در ادامه سریال توضیح آن مشخص می‌شود، پدر دوست دختر جسی به علت اندوه از دست دادن دخترش به یک افسردگی و بی‌تفاوتی مبتلا می‌شود و چون شغل وی کار در برج مراقبت فرودگاه است عدم واکنش او منجر به برخورد دو هواپیما و انفجار بر فراز شهر آلبرکوکی می‌شود. در واقع آن چشم مصنوعی آغاز سریال به علت آن انفجار به داخل استخر سقوط می‌کند و متعلق به عروسک یک کودک بوده که در انفجار کشته می‌شود. یعنی عدم نجات دادن دوست دختر جسی عواقبی خیلی وخیم‌تر دارد و بیش از یک نفر به علت آن کشته می‌شوند که مسئول نفر اول و مستقیم آن والتر وایت است.

آنچه این مجموعه‌ی وقایع به هم مرتبط را غنی و عمیق می‌کند استفاده از مفاهیم «تاثیر پروانه‌ای» و «کارما» در لایه‌های زیرین آن است. کارما که از آیین هندو و بودیسم آمده به معنی مواجهه با عواقب اعمال انسان در زندگی است که در فرهنگ ما به «از هر دست که بدهی از همان دست هم پس می‌گیری» معنی می‌دهد. تاثیر پروانه‌ای ایجاد تغییری بسیار بزرگ توسط عملی بسیار کوچک مانند بال زدن پروانه در یک سیستم معنی می‌دهد.

به تصویر کشیدن مفاهیمی چنین دشوار به زبان سینما به زیبایی، کمال و با خوش‌سلیقگی یکی از ویژگیهای مهم این بهترین سریال تاریخ تلویزیون است.


/ 0 نظر / 26 بازدید